Podpora sirotků v Ugandě

Misie v zahraničí

Nadaci založil člověk, který je sám vděčný, že vůbec žije. Jeho máma ho hodila do popelnice, když mu bylo šest měsíců, protože už se o něj nemohla postarat. Tohoto malého chlapce někdo našel a donesl do dětského křesťanského sirotčince. Tam Richard vyrostl a pozval Boha do svého srdce. Proto má Richard pro děti kolem sebe zvláštní milost a soucit, a proto také nadace postavila školu (nanosun s.r.o. její stavbu podpořil v roce 2022). Richard věří, že z těchto dětí může vyrůst více takových Richardů, kteří pak přinesou změnu do světa kolem tak jako on.
Ve škole je nyní 88 dětí. V příštím roce jsou plánovány další 2 třídy. Richard je velmi vděčný nadaci nanosun za podporu, která přináší naději do života sirotků v Ugandě.
Ovšem nadace má mnohem větší záběr. Velmi se zajímá i o africkou mládež. Chce Vychovávat další generaci dobrých vůdců-mladých lidí, kteří budou schopni motivovat a vzdělávat ostatní v okolí. Nadace tedy pořádá velké evangelizační akce, kde jsou tito teenageři ovlivňováni evangeliem a činí rozhodnutí pro Ježíše Krista.
Statistiky říkají, že 89 % lidí ve věku 10 až 24 let žije v nerozvinutých zemích. To znamená: rostoucí míru nezaměstnanosti, obtížný přístup ke vzdělání, narůstající zdravotní problémy jako je AIDS a nebezpečná voda, zhoršování jejich životního prostředí a nedostatek duchovního vedení (mentoři). V reakci na tyto výzvy se Africa Life Youth Foundation zaměřila na 5 klíčových sektorů, které se zabývají těmito potřebami: Sponzorství dětí (vzdělávání/školy), tábory pro mládež, služba pro studenty, zakládání křesťanských sborů a biblické školení.
Takže ještě jednou děkujeme, že pomáháte měnit životy lidí již od útlého věku!

Poslat finanční dar na tento projekt

Měna

Částka

Způsob platby

Údaje o přispěvateli

Na e-mail vám pošleme potvrzení, že jsme dar v pořádku obdrželi. Také vám občas dáme vědět, jak se této sbírce daří.

Za přispění získejte