Záchrana lidí Nepál

Vzdělávání dětí

Nepál je země s různými náboženstvími včetně křesťanství. To však tvoří menšinu a je často vystavováno diskriminaci a pronásledování ze strany většinové hinduistické populace. Přesto tam církve jsou a snaží se pomáhat potřebným kolem, jak jen to jde. Podporujeme rodinu, která se nebojí snad ničeho a nikoho. Mají srdce na dlani.

Chodí do míst, kam by nikdo z nás jít nechtěl. Pomáhají lidem kolem sebe už celé roky. Angažují se v boji proti prostituci a obchodu s lidmi. Tato problematika je v Nepálu velmi rozšířená kvůli chudobě. Právě “naše rodina” spolu s dalšími dobrovolníky poskytuje podporu obětem těchto zločinů a to i ve spolupráci s místními úřady. Navíc se tomu snaží předejít PREVENCÍ. Začnou vždy tak, že se “poohlédnou” po několika rodinách/ženách, se kterými se seznámí a věnují se jim po celý rok. Jak?

Ukáží jim svůj zájem o ně, předají dobrou zprávu evangelia, nabídnou poradenství, nakoupí jim např.šicí stroj nebo je zaškolí v konkrétní dovednosti, která by jim šla, pošlou děti do školy, podporují celou rodinu finančně, dokud nevydělají první peníze. Za ten rok se rodina stmelí, stojí při sobě a jsou soběstační. Najednou vidí život zcela jinýma očima, začnou žít s nadějí, v lásce a navíc jsou příkladem pro své sousedy.

Poslat finanční dar na tento projekt

Měna

Částka

Způsob platby

Údaje o přispěvateli

Na e-mail vám pošleme potvrzení, že jsme dar v pořádku obdrželi. Také vám občas dáme vědět, jak se této sbírce daří.

Za přispění získejte